Classic Cuff

Vòng đeo tay Classic Cuff là sản phẩm phụ kiện đầu tiên của hãng. Vòng tay có thiết kế thanh lịch, sang trọng góp phần làm nổi bật lên nét đẹp sạng trọng của đồng hồ.