DW Classy 26mm

Đồng hồ DW Classy 26mm thuộc dòng đồng hồ Classy của Daniel Wellington. Kích thước 26mm là kích thước nhỏ nhất của đồng hồ Daniel Wellington. Dòng Classy với mặt đồng hồ không kẻ vạch mà được đính 12 viên pha lê Swarovski ở 12 số của đồng hồ.