Classy 26mm

Đồng hồ Classy 26mm thuộc dòng đồng hồ Classy của hãng. Kích thước 26mm là kích thước nhỏ nhất. Dòng Classy với mặt đồng hồ không kẻ vạch mà được đính 12 viên pha lê Swarovski ở 12 số của đồng hồ.