Classic 36mm

Đồng hồ Classic 36mm là dòng đồng hồ dành cho phái nữ với mặt đồng hồ kích thước trung bình. Dòng đồng hồ Classic kinh điển với mặt đồng hồ tròn, kim đồng hồ siêu mảnh và không có kim giây.